• Betonárská oceľ
 • Drôty
 • Výstužné zvárané
 siete
 • Valcované profily
 • Ťahané profily
 • Profily
 • Tenkostenné profily
 • Rúry
 • Plechy
 • Tabuľka ekvivalentov
ocelí a značenie oceli
podľa ENPlechy:

za tepla valcované plechy

 • STN 11 321, 11 378, 11 523
 • DIN RSt 37.2, St 37.3N, St 52.3N
 • EN S235JRG2, S235JRG3, S355JRG3
 • Tolerancie: EN 10051:1996 + A1:2000
menovité rozmery teoretická
hmotnosť
[kg.m-2]
hrúbka
[mm]
min. šírka
[mm]
max. šírka
[mm]
min. dĺžka
[mm]
max. dĺžka
[mm]
2,0 740 1250 2000 6000 15,90
2,5 900 1500 2000 6000 19,88
3,0 900 1500 2000 6000 23,85
4,0 900 1500 2000 6000 31,80
5,0 900 1500 2000 12000 39,75
6,0 900 1500 2000 12000 47,70
8,0 900 1500 2000 12000 63,60
10,0 900 1500 2000 12000 79,50
12,0 900 1500 2000 12000 95,40

za tepla valcované hrubé plechy

 • STN 11 375, 11 378, 11 523
 • DIN RSt 37.2, St 37.3N, St 52.3N
 • EN S235JRG2, S235JRG3, S355JRG3
 • Tolerancie: EN 10029/A, N
menovité rozmery teoretická
hmotnosť
[kg.m-2]
hrúbka
[mm]
min. šírka
[mm]
max. šírka
[mm]
min. dĺžka
[mm]
max. dĺžka
[mm]
5 1100 2000 2500 12000 39,75
6 1100 2500 2500 12000 47,70
8 1100 3000 2500 12000 63,60
10 1100 3000 2500 12000 79,50
12 1100 3000 2500 12000 95,40
15 1100 3000 2500 12000 119,2
20 1100 3000 2500 12000 159,0
25 1100 3000 2500 12000 198,7
30 1100 3000 2500 12000 238,5
35 1100 3000 2500 12000 278,2
40 1100 3000 2500 12000 318,0
45 1100 3000 2500 12000 357,7
50 1100 3000 2500 12000 397,5
60 1100 3000 2500 12000 477,0
80 1100 3000 2500 12000 636,0
100 1100 3000 2500 12000 795,0
120 1100 3000 2500 12000 954,0
150 1100 3000 2500 12000 1 192
Copyright 2009 © METALKOM s.r.o. All rights reserved